Hlavní obsah

relaxing [rɪˈlæksɪŋ]

Vyskytuje se v

manner: uvolněněin a relaxed manner

relaxing: U vaření si prý odpočine.She finds cooking relaxing.

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

relax: povolit sevření čehorelax one's grip on sth