Hlavní obsah

driving [ˈdraɪvɪŋ]

Podstatné jméno

  • motor.řízení (vozidla) činnostdriving testzávěrečné jízdy v autoškole, řidičská zkouška

Vyskytuje se v

drive: mířit kam, narážet na co při řečibe driving at sth

drive away: odehnat, odpudit, odradit koho svým chováním ap.drive sb away

drive-in: autokinodrive-in (theater)

drive off: zahnat, odrazit útočníka ap.drive sb/sth off

mad: dohánět k šílenství kohodrive sb mad

around: objet codrive around sth

careless: bezohledná jízdacareless driving

CD-ROM: CD ROM mechanikaCD-ROM drive

crank: klikový pohontech. crank drive

crazy: dohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát kohohovor. make/drive sb crazy

disk drive: disketová mechanikafloppy disk drive

drive-by: střelba/útok z projíždějícího vozidladrive-by (shooting)

driving: hnací nápravatech. driving axle

drug: řízení pod vlivem drog/omamných látekdrug driving

drunken: řízení v opilosti/pod vlivem alkoholudrunken driving

floppy disk: disketová jednotka/mechanikavýp. floppy (disk) drive

fly-drive: letecká dovolená s vypůjčením auta (v místě)fly-drive holiday

frenzy: přivést koho k nepříčetnostidrive/work/send sb into a frenzy

insane: dohánět koho k šílenstvídrive sb insane

instructor: učitel autoškolydriving instructor

licence: řidičský průkaz, řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

off: odjet, vyjet řidičdrive off

offence: dopravní přestupek řidičepráv. driving offence

reaction: reaktivní pohontech. reaction drive

reckless: bezohledná jízdareckless driving

round: objet co autem ap.drive round sth

school: autoškoladriving school

shaft: hnací hřídeltech. drive shaft

simulator: letový/řidičský trenažérflight/driving simulator

turbine: poháněný turbínouturbine-driven

wheel: pohon všech kolall-wheel drive

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

fine: Doktor říkal, že můžu řídit.The doctor said it was fine for me to drive.

learn: Učí se řídit.He's learning to drive.

through: Jel na červenou.He went/drove through a red light.

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

čtyřka: jet na čtyřku v autědrive in fourth (gear)

disk: pevný diskhard disk, hard drive

dohnat: dohnat koho k šílenstvídrive sb insane

dopravní: práv. dopravní přestupektraffic offence, řidiče driving offence

jet: jet autemjako spolujezdec go by car, řídit drive, hl. AmE ride one's car

jízda: jízdy (autoškoly)driving lessons

krok: jet krokem autemdrive at walking pace

náhon: tech. přední/zadní náhon autafront(-wheel)/rear(-wheel) drive

nepříčetnost: dohnat/dohánět koho k nepříčetnosti rozzuřit ap.drive sb to distraction, drive sb insane

odpaliště: cvičné odpalištědriving range

opilost: řízení v opilostidrink-driving, drunk(en) driving

oprávnění: řidičské oprávněnídriving licence, AmE driver's license

pohon: tech. trvalý pohon všech kolpermanent all/four-wheel drive

poslepu: řídit poslepudrive blind

projet: projet na červenourun/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lights

projet se: jít se projetgo for a ride/v autě též drive, go riding

průkaz: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

přestupek: dopravní přestupekdriving offence, moving violation

ruční: ruční pohonmanual drive

řetězový: tech. řetězový pohonchain drive

řidičský: řidičský průkazdriving licence, AmE driver's license

řídit: řídit v opilostidrink and drive

bargain: tvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.drive a hard bargain

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

šílenství: dohnat koho k šílenstvídrive sb mad/crazy/insane

terén: jízda v terénu mimo silnicioff-road driving, off-roading

trojka: (jet) na trojku(drive) in third gear

dvojka: jet na dvojku v autědrive in second gear

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nastoupit: Nastoupil do auta a odjel.He got in the car and drove away.

odebrat: Odebrali mu řidičský průkaz.He had his driving licence revoked.

vjet: Vjel jsem s autem do garáže.I drove my car into the garage.

vůz: řídit vůzdrive a car

vyhnat: Vyhnala psa z pokoje.She drove the dog out of the room.

vyjet: Vyjel z garáže.He drove out of the garage.

zajet: Zajela jsem s autem do garáže.I drove into the garage.

zarazit: Zarazil hřebík do zdi.He drove a nail into the wall.

zatlouct: zatlouct hřebíkdrive/hammer/knock in a nail

psotník: Já z něj dostanu psotník.He really drives me round the bend/mad.

vrazit: přen. vrazit klín mezi koho rozeštvatdrive a wedge between sb

zbláznění: To je k zbláznění.It's enough to drive you crazy.