Hlavní obsah

strčit

Dokonavé sloveso

  1. (prudce vrazit) do koho/čeho push, shove sb/sth, give sb/sth a shoveStrčil do mě!He shoved me!
  2. (dát) co kam stick(vsunout) insert(prudce ap.) shove(nenápadně ap.) slip sth swhstrčit si ruce do kapesput one's hands in one's pocketsstrčit co do zásuvky elektricképlug sth inStrčil klíč do zámku.He inserted the key into the keyhole.
  3. (umístit násilím) hovor. koho kam put, place(poslat) pack off sb swhstrčit koho pod zámeklock sb away

Vyskytuje se v

kapsa: stick one's hands into one's pocketsstrčit si ruce do kapes

shove: give sb a shovepostrčit koho, strčit, žduchnout do koho

push: He pushed me.Strčil do mě.

strčit: lock sb awaystrčit koho pod zámek