Hlavní obsah

pohnout

Dokonavé sloveso

  1. (vykonat pohyb) čím move sth(tlačením) push(hl. se záporem) budge sthMůžeš pohnout rukou?Can you move your arm?
  2. hovor.(urychlit něco)Pohni!Hurry up!, Get a move on!, Make it snappy!
  3. (udělat pokrok) s čím make (some) progress with sth

Vyskytuje se v

pohnout se: You moved!Ty ses pohnul!

kostra: Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!Pohni/Hejbni kostrou!

zadek: move one's asspohnout zadkem hnout sebou

shift: Shift yourself!Pohni (se)!, Uhni!

stir: stir osfpohnout se, rozhoupat se začít jednat ap.

breath: There's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?