Hlavní obsah

obydlený

Vyskytuje se v

málo: málo obydlenýsparsely inhabited

populated: densely/sparsely populatedhustě/řídce obydlený

sparsely: sparsely populated/inhabitedřídce zalidněný/obydlený