Hlavní obsah

populated [ˈpɒpjʊˌleɪtɪd or -pjəˌ-]

Vyskytuje se v

populated: hustě/řídce obydlenýdensely/sparsely populated

sparsely: řídce zalidněný/obydlenýsparsely populated/inhabited

obydlený: hustě/řídce obydlená oblastdensely/sparsely populated area

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastdensely/sparsely populated area