Hlavní obsah

populate [ˈpɒpjʊˌleɪt]

Vyskytuje se v

populated: densely/sparsely populatedhustě/řídce obydlený

sparsely: sparsely populated/inhabitedřídce zalidněný/obydlený

obydlený: densely/sparsely populated areahustě/řídce obydlená oblast

osídlený: densely/sparsely populated areahustě/řídce osídlená oblast