Hlavní obsah

population [ˌpɒpjʊˈleɪʃən]

Přídavné jméno

  • populační exploze ap.population growthpopulační růst, přírůstky obyvatelstva

Vyskytuje se v

density: population densityhustota osídlení

explosion: population explosionpopulační exploze

growth: population growthpopulační růst, přírůstek obyvatelstva

increase: population increasenárůst populace

sparse: sparse populationřídké zalidnění

working: working populationproduktivní část populace, práceschopná populace

exploze: population explosionpopulační exploze

hustota: population densitygeogr. hustota osídlení

obyvatel: populationpočet obyvatel

osídlení: population densityhustota osídlení

počet: number of inhabitants, populationpočet obyvatel

populace: population growthrůst populace

přírůstek: (annual) increase in population, (annual rate of) the growth of population(roční) přírůstek obyvatelstva

zalidnění: density of populationhustota zalidnění

population: population densityhustota osídlení, zalidnění