Hlavní obsah

population [ˌpɒpjʊˈleɪʃən]

Přídavné jméno

  • populační exploze ap.population growthpopulační růst

Vyskytuje se v

density: population densityhustota osídlení

explosion: population explosionpopulační exploze

growth: population growthpopulační růst, přírůstek obyvatelstva

increase: population increasenárůst populace

sparse: sparse populationřídké zalidnění

working: working populationproduktivní část populace, práceschopná populace

exploze: populační explozepopulation explosion

hustota: geogr. hustota osídlenípopulation density

obyvatel: počet obyvatelpopulation

osídlení: hustota osídlenípopulation density

počet: počet obyvatelnumber of inhabitants, population

populace: růst populacepopulation growth

populace: hustota populacepopulation density

přírůstek: (roční) přírůstek obyvatelstva(annual) increase in population

zalidnění: hustota zalidněnídensity of population

populace: městská populacecity population