Hlavní obsah

population [ˌpɒpjʊˈleɪʃən]

Přídavné jméno

  • populační exploze ap.population growthpopulační růst

Vyskytuje se v

density: population densityhustota osídlení

explosion: population explosionpopulační exploze

growth: population growthpopulační růst, přírůstek obyvatelstva

increase: population increasenárůst populace

sparse: sparse populationřídké zalidnění

working: working populationproduktivní část populace, práceschopná populace