Hlavní obsah

explosion [ɪkˈspləʊʒən]

Vyskytuje se v

deafening: deafening explosionohlušující výbuch

exploze: population explosionpopulační exploze

výbuch: nuclear explosionatomový výbuch

ohluchnout: The explosion left him deaf.Při výbuchu ohluchl.

zahynout: Five people were killed in the explosion.Při výbuchu zahynulo pět osob.

explosion: population explosionpopulační exploze