Hlavní obsah

sparsely [ˈspɑːslɪ]

Příslovce

  • řídcesparsely populated/inhabitedřídce zalidněný/obydlený

Vyskytuje se v

populated: densely/sparsely populatedhustě/řídce obydlený

sparse: sparse populationřídké zalidnění

obydlený: hustě/řídce obydlená oblastdensely/sparsely populated area

málo: málo obydlenýsparsely inhabited

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastdensely/sparsely populated area