Hlavní obsah

sparsely [ˈspɑːslɪ]

Příslovce

  • řídcesparsely populated/inhabitedřídce zalidněný/obydlený

Vyskytuje se v

populated: densely/sparsely populatedhustě/řídce obydlený

sparsely: sparsely populated/inhabitedřídce zalidněný/obydlený

obydlený: densely/sparsely populated areahustě/řídce obydlená oblast

málo: sparsely inhabitedmálo obydlený

osídlený: densely/sparsely populated areahustě/řídce osídlená oblast

sparse: sparse populationřídké zalidnění