Hlavní obsah

zakázat

Dokonavé sloveso

  • komu co forbid sb to do sth, prohibit sb from doing sth(úředně) ban sth, impose a ban on sthDoktor mi zakázal jíst sladké.The doctor has forbidden me to eat sweets.Fotografování je zakázáno.Taking photographs is forbidden., No photographs.Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.Cizím (osobám) vstup zakázán.Trespassers will be prosecuted.

Vyskytuje se v

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

průjezd: průjezd zakázánno thoroughfare

vstup: Vstup zakázán., Zákaz vstupu.No entry., Keep out!, na pozemek No trespassing.

vstup: Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff only