Hlavní obsah

dumping [dʌmpɪŋ]

Podstatné jméno

  1. odložení, ukládání, vysypávání odpadu ap.No dumping!Skládka zakázána!
  2. ekon.dumping

Vyskytuje se v

dumping: Skládka zakázána!No dumping!

rubbish: smetiště, skládka odpadurubbish dump

truck: sklápěčka, sklápěcí nákladní automobildump truck

úložiště: úložiště (jaderného) odpadu(nuclear) waste repository/dump

vyvézt: vyvézt co na skládkutake sth to the dump

skládka: vyvézt co na skládkutake sth to the dump

kopačka: hovor. dát komu kopačkychuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders, BrE, hovor. give sb the elbow, hovor. give sb the (old) heave-ho, slang. to give sb the mitten

dump: být na dně psychickybe down in the dumps