Hlavní obsah

vstoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vejít) kam enter sth, walk/go in(to)(přijít) come in(vkročit - na Měsíc, do cizí země ap.) set foot on/in sth(na pevninu ap.) go on sthVstupte!Come in!vstoupit do stávkygo on strike, (opustit pracovní místa) walk outneoprávněně vstoupit na cizí pozemek ap.trespass on sth
  2. (do spolku ap.) do čeho join, enter sth(přihlásit se) enrollvstoupit do řad kohojoin sb's ranks
  3. (do jednání ap.) do čeho, v co enter (into) sth(do diskuse ap.) come in(vložit se do) interfere(do řeči) break in(do opozice ap.) go into
  4. (začít účinkovat)vstoupit v platnost(zákon ap.) come into force, (začít působit) take effect, become effective

Vyskytuje se v

armáda: join the armyvstoupit do armády

cizí: authorized personnel only, no trespassingcizím (osobám) vstup zakázán

manželství: enter into marriagevstoupit do manželství

nepovolaný: Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.Nepovolaným vstup zakázán.

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

stávka: go on strike, walk outvstoupit do stávky

volný: free admission/entrance, admission freevstup volný bez vstupného

vstup: admission free, free entry/admissionvstup volný/zdarma

pozdravit: She entered without saying hello.Vstoupila, aniž by pozdravila.

zakázat: This area is out of bounds.Do této oblasti je vstup zakázán.

historie: go down in historyvstoupit/zapsat se do historie

accession: accession to NATOvstup do NATO

admission: free admissionvstup zdarma

admittance: No admittance.Vstup zakázán.

area: Restricted area!Nepovolaným vstup zakázán!

army: join the armyvstoupit do armády

entry: free entryvstup zdarma

force: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti

free: ekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clu

go down: go down in historyvstoupit do dějin

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

join: join the armyvstoupit do armády

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

strike: go on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

trespass: No trespassing!(Soukromý pozemek,) vstup zakázán!

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

way: way invstup, vchod, vjezd

come in: Come in!Vstupte!, Dále!

exit: No exit!Pouze vstup. nápis

in: Come in!Vstupte!

may: May we come in?Smíme vstoupit?

authorized: Authorized personnel only.Nepovolaným vstup zakázán.

come: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti zákon ap.

vstoupit: Come in!Vstupte!