Hlavní obsah

overtake [ˌəʊvəˈteɪk]

Vyskytuje se v

lane: předjížděcí/odbočovací/připojovací pruhovertaking/turning/merge lane

pruh: dopr. předjížděcí/odbočovací pruhovertaking/turning lane

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

zmocnit se: Zmocnila se ho panika.Panic overtook him., He flew into panic.

overtake: Zákaz předjížděníBrE No overtaking