Hlavní obsah

výkaz

Vyskytuje se v

account: výkaz zisků a ztrátprofit and loss account

statement: výsledovka, výkaz zisků a ztrátekon. profit and loss statement