Hlavní obsah

zastavit

Dokonavé sloveso

  1. (pohyb) koho/co stop, halt sb/sth(auto ap. též) pull up(u krajnice) pull over, draw up(vlak ap.) bring sth to a standstillzastavit si taxi mávnutímwave/flag down a taxi
  2. (činnost) co stop sthform. cease(dočasně) suspend(nepokračovat v) discontinue sth(tečení ap.) sta(u)nch sthform. (zamezit) stem sth(korupci ap.) put an end to sthzastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sthzastavit palbucease firezastavit dodávky čehocut off the supply of sth
  3. (vypnout) turn sth off

Dokonavé sloveso

  1. (dát jako záruku) co pledge(hypotékou) mortgage sth
  2. (v zastavárně) co pawn sthAmE, CanE, slang. hockhovor. pop sth

Vyskytuje se v

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

zastavit: cease firezastavit palbu

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

krvácení: stop the bleedingzastavit krvácení

náhle: The car stopped suddenly.Auto náhle zastavilo.

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

hail: hail a taximávnout si na taxi, zastavit si taxi mávnutím

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

pit stop: make a pit stopzastavit v boxech závodník

pull: pull to a stopzastavit, zabrzdit řidič, auto ap.

pull up: pull up shortzarazit se, zastavit se

rein: BrE draw reinzastavit jezdec na koni, zarazit koně

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

skid: skid to a haltzastavit smykem

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

stop: bring sth to a stopzastavit co

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

pull over: I got pulled over.Zastavili mě policajti.

hit: BrE hit the bufferszastavit se, narazit (na překážku) jednání, proces ap.