Hlavní obsah

zastavení

Vyskytuje se v

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

zákaz: No stopping!dopr. Zákaz zastavení

zastavit: cease firezastavit palbu

dát se: Time can't be stopped.Čas se nedá zastavit.

krvácení: stop the bleedingzastavit krvácení

náhle: The car stopped suddenly.Auto náhle zastavilo.

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

arrest: práv. arrest judgment(po)zastavit soudní řízení pro možné pochybení

brake: put a brake on sthzarazit, zastavit, zpomalit co vývoj ap.

by: stop by sbzastavit se u koho, zaskočit za kým

conditional: conditional ceasefirepodmínečné zastavení palby

hail: hail a taximávnout si na taxi, zastavit si taxi mávnutím

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

pit stop: make a pit stopzastavit v boxech závodník

pull: pull to a stopzastavit, zabrzdit řidič, auto ap.

pull up: pull up shortzarazit se, zastavit se

rein: BrE draw reinzastavit jezdec na koni, zarazit koně

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

shutdown: temporary shutdowndočasné zastavení provozu

skid: skid to a haltzastavit smykem

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

stop: bring sth to a stopzastavit co

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.

pull over: I got pulled over.Zastavili mě policajti.

hit: BrE hit the bufferszastavit se, narazit (na překážku) jednání, proces ap.

zastavení: ceasefirezastavení palby