Hlavní obsah

fairly [ˈfeəlɪ]

Vyskytuje se v

fair: fair enough, butdobře, ale

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

copy: fair/clean copyčistopis

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.