Hlavní obsah

unfairly [ʌnˈfeəlɪ]

Vyskytuje se v

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

unfairly: unfairly accusednespravedlivě obviněný

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.

nekalý: unfair competitionekon. nekalá soutěž

unfair: unfair business practicesnekalé obchodní praktiky