Hlavní obsah

často

Příslovce

  • often, frequentlyAmE oftentimeszast., kniž. oftdost(i) častoquite oftenJak často?How often?nejčastějimost often, most frequently, (ve většině případů) in most cases

Vyskytuje se v

dost: quite oftendost často

střídat: change jobs frequently, be a job-hopperčasto střídat zaměstnání

dívat se: I must consult the dictionary frequently.Musím se často dívat do slovníku.

jezdit: I often take a tram.Často jezdím tramvají.

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

often: more oftenčastěji

once: once too oftenaž příliš často

see: see a lot of sbčasto se vídat s kým

throw: many a throw(dost) často

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z nosu.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

často: quite oftendost(i) často