Hlavní obsah

pretty [ˈprɪtɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

pretty up: pretty sth uppřikrášlit, ozdobit, vyšňořit co

pretty: The water is pretty cold.Voda je pěkně studená.

penny: pretty pennyhodně peněz