Hlavní obsah

beautiful [ˈbjuːtɪfəl or -fʊl]

Vyskytuje se v

suntan: He had a beautiful suntan.Byl krásně opálený.

krásný: the most beautifulten nejkrásnější

kromě: Besides being beautiful she has ...Kromě toho, že je pěkná, má ...

mít: What a beautiful day it is today!To máme dnes hezky!