Hlavní obsah

filing [faɪlɪŋ]

Odvozená slova

file

Vyskytuje se v

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

file: lever arch filepákový pořadač kroužkový

file: slang. mug filekartotéka fotografií zločinců

file: court filessoudní spisy/akta

file: výp. backup filezáložní soubor

file: file a suitpodat žalobu

file: file for divorcezažádat o rozvod

file: wood filerašple

file: half round filepůlkruhový pilník

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho