Hlavní obsah

talent

Vyskytuje se v

hledač: hledač talentů sportovníchc!talent scout

nadání: have a talent for sthmít nadání na co

talentový: talent testtalentová zkouška

vloha: have a talent for sthmít k čemu vlohy

vyhledávač: vyhledávač talentůc!talent scout

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

natural: být/mít přirozený talent v čem, na cobe a natural with sth

flair: mít talent na jazykyhave a flair for languages

talent: have a talent for paintingmít malířský c!talent