Hlavní obsah

talent

Vyskytuje se v

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

natural: být/mít přirozený talent v čem, na cobe a natural with sth

flair: mít talent na jazykyhave a flair for languages

hledač: hledač talentů sportovníchtalent scout

nadání: have a talent for sthmít nadání na co

talentový: talent testtalentová zkouška

vloha: have a talent for sthmít k čemu vlohy

vyhledávač: vyhledávač talentůtalent scout

talent: hudební talentmusical talent, talent for music