Hlavní obsah

vyvolávat

Nedokonavé sloveso

  1. (způsobovat) co cause(budit) (a)rouse sth viz též vyvolat
  2. (přivolávat)vyvolávat duchyinvoke (the) spirits

Vyskytuje se v

inspire: inspire awe in sbděsit koho, vyvolávat hrůzu v kom

trouble: make troublevyvolávat nepokoje

vyvolávat: invoke (the) spiritsvyvolávat duchy