Hlavní obsah

nepřítomný

Vyskytuje se v

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

prostý: ling. přítomný čas prostýsimple present tense

příčestí: příčestí přítomnépresent participle

přítomný: ling. přítomný časpresent tense

přítomný: přítomníthose/people present

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

přítomný: počet přítomnýchnumber of people present