Hlavní obsah

dovolený

Vyskytuje se v

čerpat: take a BrE holiday/AmE vacationčerpat dovolenou

dovolená: during the/one's holidayso dovolené

dovolit si: can afford (to do) sthmoci si dovolit (udělat) co mít na ap.

držení: illegal possession of a firearmnedovolené držení střelné zbraně

jet: go on holiday, odjet na leave for holidayjet na dovolenou

mateřský: maternity leave, hovor. baby breakmateřská dovolená

zákrok: foulsport. nedovolený zákrok

zotavená: holiday, convalescent leavedovolená na zotavenou

dovolit: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

letět: We're flying on holiday.Letíme na dovolenou

na: He's on holiday.Je na dovolené.

pohlednice: holiday postcardpohlednice z dovolené

představit: Let me introduce you to my wife.Dovolte mi, abych představil svoji ženu.

představit se: Let me introduce myself.Dovolte mi, abych se představil.

strávit: Where are you going to spend your holiday?Kde strávíte dovolenou?

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

bold: make boldodvážit se, dovolit si učinit ap.

destination: holiday destinationmísto pobytu (na dovolené), destinace

entitlement: holiday entitlementzákonná dovolená

golfing: golfing holidaygolfová dovolená trávená hraním golfu

maternity: maternity leavemateřská (dovolená)

overload: permissible overloaddovolené přetížení

parental: parental leaverodičovská dovolená, rodičovské volno

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení

skiing: skiing holidaydovolená na lyžích

weather: weather permittingkdyž počasí dovolí, za příznivého počasí

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

dream: dream holidaydovolená snů, vysněná dovolená

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

holiday: go on holidayjet na dovolenou

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

unlawful: unlawful relationshipnedovolený vztah

vacation: go on vacation to sthjet na dovolenou kam

dovolený: Is it allowed?Je to dovolené?