Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (daný) definite(neměnný) fixedform. determinate(specifický) specificling. určitý člendefinite articlena dobu určitoufor a fixed period (of time)
  2. (jistý) certain(nějaký) some(blíže nespecifikovaný) such-and-suchdo určité míryto a certain extent, to some degree, in a wayv určitém smyslu anoin a sense yes
  3. (dohodnutý, stanovený) given, stated, fixed, specified

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article