Hlavní obsah

equally [ˈiːkwəlɪ]

Vyskytuje se v

opportunity: rovné šance získat práci ap.equal opportunities

equally: pravidelné intervalyequally spaced intervals

míra: stejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, stejně equally

rovný: rovným dílemequally

schopný: být schopný čehobe capable of doing sth/able to do sth/equal to sth

být: 3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

equal: to sth stačit na co schopnostmi, obstát v čem/v porovnání s čím, být schopný zvládnout cobe equal