Hlavní obsah

letový

Přídavné jméno

  • flightletový řádflight schedule

Odvozená slova

let

Vyskytuje se v

dispečer: dispečer letecké dopravy, letový dispečerair-traffic controller

řád: letový řádflight schedule

air: letový/letecký provozair traffic

controller: letecký/letový dispečerlet. air traffic controller

cruising: letová (nadmořská) výškacruising altitude

flight: letová hladinaflight level

schedule: letový řádflight schedule

simulator: letový/řidičský trenažérflight/driving simulator

traffic: letový/letecký provozair traffic

letový: letový řádflight schedule