Hlavní obsah

jimi

Vyskytuje se v

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

aggrandize: aggrandize osfnaparovat se, dělat ze sebe víc, než je

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetarián

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

knowledge: to my best knowledgepokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínám

lack: sth is lackingnedostává se, je nedostatek čeho

mischief: The mischief is that ...Potíž je v tom, že ...

naked: stark/buck naked, mother-nakedúplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořil

necessary: where necessarykde je třeba

need: if neededpokud je třeba

a, an: He is a teacher.Je učitel(em).

about: I'm sorry about it.Je mi to líto., Mrzí mě to.

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

actuate: He was actuated by desire.Hnala ho touha.

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

almost: It's almost ready.Je to skoro hotové.

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

ask: ask sb the timezeptat se koho kolik je hodin

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

back: He shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.

balm: It's balm to the soul.To je balzám pro duši.

bargain: It's a real bargain.To je skoro zadarmo.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

bedfellow: They are strange bedfellows.Je to zvláštní dvojice/pár.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

can: He can't have done it.On to nemohl udělat.

capable: He is capable of anything.Je schopný všeho.

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

charge: They are my charges.Mám je na starost.

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

choice: It's your choice.Volba je na tobě.

cold: I am cold.Je mi zima.

could: He couldn't have been more than 12.Nemohlo mu být víc než 12.

criminal: It's a criminal waste.To je trestuhodné plýtvání.

customary: It's customary to ...Je zvykem ...

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

dark: It is already dark.Už je tma.

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

diagnose: He was diagnosed with cancer.Zjistili mu rakovinu.

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

again: ale taky, ale stejně takbut/then/there again

every: občas, tu a tam, příležitostněevery now and then, every once in a while

now: tak(že), a teď uvození nového tématunow (then)

then: takže, tak ... uvození řeči ap.now then

there: ihned, okamžitě, na místě učinitthere and then, then and there

for: Pak odešel do práce.Then he left for work.

hit: Pak mi to došlo/docvaklo.Then it hit me.

settle: Takže domluveno.That's settled then.

well: Tak co? jak to bude ap.Well then?

a: tu a tamnow and then

čas: čas od časufrom time to time, at times, now and then

doba: od té dobyfrom that time on, since then

nuže: nuže dobráall right then

od, ode: od té dobysince then, kniž. thenceforward(s)

zase: ale zasebut then again

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

plácnout si: Tak co? Plácneme si?Is it a deal then?, Do we have a deal?

potom: A co potom?And then what?

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

tak: Tak co? rozhodl jsi se?Well, then?

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

tehdejší: tehdejší prezidentthe then president

vložit se: Pak jsem se do toho vložil já.Then I intervened.

zahlédnout: Pak jsem ji zahlédl.Then I caught a sight of her.

zaletět: Zaletím si občas do New Yorku.I fly to New York now and then.

uplynout: Od té doby už uplynulo hodně vody.A lot of water has flowed under the bridge since then.