Hlavní obsah

nejlépe, nejlíp

Příslovce

  • best(jak je upřednostňováno) preferablyUdělal to, jak nejlépe dovedl.He did it as best he could.Pošlete to, nejlépe e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

Vyskytuje se v

acquainted: být dobře obeznámený s čímbe well acquainted with sth

acquit: počínat si/zachovat se/vést si dobře/špatněacquit osf well/ill

act: jednat v dobré vířepráv. act bona fide

advice: dobrá radaa piece of good advice

afternoon: dobré odpolednegood afternoon

anniversary: Všechno nejlepší k výročí!Happy anniversary!

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

bear: nepřát komu nic dobréhobear sb malice

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

bed: být dobrý v postelibe good in bed

bedtime: pohádka na dobrou nocbedtime story

behaved: dobře vychovanýwell-behaved

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

best: přání všeho nejlepšího, blahopřáníbest wishes

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

birthday: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

bode: nevěstit nic dobréhobode ill

boot: zlatá kopačka, nejlepší střelec turnajesport., i přen. golden boot

buddy: dobrý kámošhovor. bosom buddy

business: Obchody jdou dobře.Business is good.

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

comfortably: dobře zajištěný finančněcomfortably well-off

compare: být lepší/horší ve srovnání s čímcompare favourably/unfavourably with sth

correct: dobře (u)dělat, správně činitbe correct in doing sth

credit: dělat dobré jméno komu/čemube a credit to sb/sth

done: Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníWell done.

evening: Dobrý večer!Good evening!

faculty: umět dobře co, mít vlohy pro cohave a faculty for doing sth

familiar: (dobře) znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čímbe familiar with sth

feed: dobře živenýwell fed

fine: mít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.be fine

fucking: kurevsky dobrýfucking good

good: dobrý důvodgood reason

goodnight: polibek na dobrou nocgoodnight kiss

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

grasp: dobře ovládat co/rozumět čemuhave a good grasp of sth

happy: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

health: být zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdravíbe in good health

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

heavily: dobře rostlý, podsaditý, statnýheavily built

hidden: dobře skrytýwell-hidden

highly: velmi dobře placený, s vysokým platemhighly paid

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

influence: mít dobrý vliv na kohobe a good influence on sb

keep: stále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladukeep smiling

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

match: dobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromadygood match

mile: mnohem/daleko lepšímiles better

mood: mít dobrou náladube in good mood

nicely: slušně se chovající, mající dobré chovánínicely behaved

off: být na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.be well/badly/better/worse off

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

op: (dobrá) příležitost k foceníphoto op

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

plan: dobře naplánovanýwell planned

queasy: mít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na cofeel queasy about sth

rapport: rozumět si, dobře vycházet s kýmhave a (good) rapport with sb

relationship: dobře vycházet, mít dobré vztahy s kýmhave a good relationship with sb

rest: dobře se vyspatget a good night's rest

rise: zhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnoutrise to the occasion

seller: dobře/špatně se prodávající zbožígood/poor seller

set: dávat komu dobrý příkladset a good example to sb

society: společenská smetánka, lepší společnosthigh society

spend: dobře investované penízemoney well spent

stocked: dobře zásobený čímwell stocked with sth

story: pohádka na dobrou nocbedtime story

stranger: nevyznat se, být nový, neznat to (dobře) kdebe a stranger swh

superior: být v čem lepší než kdobe sb's superior in sth

talker: být dobrý/špatný řečníkbe a good/poor talker

taste: člověk s dobrým vkusemperson of taste

temper: mít dobrou náladube in a good temper

thought: dobře si rozmyslet cogive sth a second thought