Hlavní obsah

mi

Zájmeno

  • (to) meŘekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...Pošli mi to.Send it to me.viz též

Vyskytuje se v

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

beat: (it) beats meto nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum

between: between you and me(jen tak) mezi námi

break: give me a breakdej (mi) pokoj, nech toho

bugger: bugger mehovno, nekecej nevěřícně

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

excuse: excuse mepromiňte, pardon že ruším ap.

far: far be it from me to do sthnechci co nesouhlasit ap.

give: give me ...raději si dám ...

goodness: (My) goodness!, Goodness me!(Pane)bože!

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

let: let medovol(te) mi (, abych)

mind: Don't mind me.Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., Mě si nevšímejte.

same: it's all the same to meje mi to (úplně) jedno

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

take: take it from meto mi věř, to mi můžeš věřit, věř mi

wrong: don't get me wrongnechápej mě špatně

answer: Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.He didn't answer the phone.

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

correction: Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.I am open to correction.

flick: He flicked me with a towel.Švihnul mě ručníkem.

invest: by the power invested in me ...z moci mi svěřené ...

tell: You're telling me!No, to mi povídej! výraz souhlasu

about: He told me about it.Řekl mi o tom.

ache: Bolí mě noha.My leg aches.

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

agree: Chilli doesn't agree with me.Chilli mi nesvědčí.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

am: Já jsem.I am.

anybody: Já jsem nikomu neublížil.I didn't hurt anybody.

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

appear: It appears unfair to me.Připadne mi to nespravedlivé.

as: twice as tall as medvakrát vyšší než já

at: Look at me.Podívej se na mě.

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

back off: Do toho se nepleť. Já to zvládnu.Back off! I'll manage it.

bad: Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.I am bad at sports.

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

be: Je mi horko.I am hot.

being: Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.Being young, I didn't worry.

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

bored: Začíná mě to nudit.I'm getting bored with this.

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

bothered: Ten problém mě trápil/štval.I was bothered about the problem.

chilly: Je mi zima.I feel chilly.

cold: Je mi zima.I am cold.

come on: Leze na mne chřipka.I feel a flu coming on.

complaint: Nejvíc mi vadí, že ...My main complaint is that ...

could: Idiot! You could have told me.Blbče! Mohl jsi mi to říct.

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

delay: Don't delay me.Nezdržuj(te) mě.

describe: Can you describe it to me?Můžete mi to popsat?

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

do: form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.How do you do?

dream: Zdálo se mi o tobě.I dreamt about you.

either: Buď půjde ona, nebo já.Either she goes or I go.

elude: The solution eluded me.Nemohl jsem přijít na řešení.

encourage: Ta zpráva mi dodala odvahy.I was encouraged by the report.

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

favour: Will you do me a favour?Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?

allow: Allow meDovolte mi zdvořilá formální nabídka

jít: as far as I am concerned, as for me, for my partpokud jde o mne

našinec: people like you and menašinci

podle: in my opinion/view, if you ask me, to my mindpodle mne/mého o názoru

prosím: I beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?Prosím? nerozuměl jsem

akorát: The pants fit me.Kalhoty jsou mi akorát.

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

brát: Don't take it away from me.Neber mi to.

cesta: Could you show me the way?Mohl byste mi ukázat cestu?

dieta: Doctor put me on a diet.Doktor mi nařídil dietu.

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

dojem: She really impressed me.Udělala na mne opravdu dojem.

domluvit: Please, let me finish.Nechte mne prosím domluvit.

doprovodit: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

dotlačit: They pushed me into (doing) it.Dotlačili mě do toho.

dovnitř: Let me in!Pusť mě dovnitř!

dovolení: Excuse me!, smím May I?S dovolením!

dovolit: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

drahý: It is too expensive for me.Je to na mě příliš drahé.

drobnost: just a little something from mejen taková malá drobnost ode mne

e-mail: Send me an e-mail.Pošli mi e-mail.

esemeska: Text me!Pošli mi esemesku!

hádat: Let me guess.Nech mě hádat.

hláskovat: Can you spell it for me?Můžete mi to hláskovat?

hodit se: It suits me (fine).To se mi hodí. vyhovuje

chňapnout: The dog snapped at me.Pes po mně chňapnul.

chtít: What do you want from me?Co ode mne chcete?

jakmile: The moment he saw me ...Jakmile mě uviděl ...

jen: The moment he saw me ...Jen co mě uviděl ...

jinak: Give it to me or else ...Dej mi to, jinak ...

klamat: if my memory serves me wellpokud mě neklame paměť

klečet: He was kneeling before me.Klečel přede mnou.

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

lhát: Don't lie to me!Nelži mi!

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

maličkost: a little something from metaková maličkost ode mne pozornost

malý: The shoes are too tight for me.Ty boty jsou mi malé.

mě, mne: He left me alone.Nechal mne o samotě.

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

mi: Tell me how ...Řekni/Řekněte mi, jak ...

miláček: Come to me, darling.Pojď ke mně, miláčku!

místo: He went there instead of me.Místo mě tam šel on.

mít: finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.Na to nemám.

mladší: He is three years younger than me.Je o tři roky mladší než já.

mluvit: Are you talking to me?Mluvíte se mnou?

mně: Give it to me.Dej to mně.

mnou: Follow me.Pojďte za mnou.

mobil: You can reach me on my cell (phone).Budu na mobilu.

moct: Could you help me?Mohl byste mi pomoci?

mráz: It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies., It sent chills/shivers down my spine.Z toho mi běhal mráz po zádech.

mrazit: It gives me the shivers.Mrazí mě z toho v zádech.

muset: You need to switch it off to hear me.Musíš to vypnout, abys mě slyšel.

nabídnout se: He offered to drive me home.Nabídl se, že mě odveze domů.

nad, nade: He lives above me.Bydlí nade mnou.

nakecat: He fooled me into believing that ...Nakecal mi, že ...

naléhat: Don't push me., Please don't insist.Nenaléhej(te) na mne.

nalít: She poured me a cup of coffee.Nalila mi šálek kávy.

namířit: He pointed the gun at me.Namířil na mě zbraní.

nanic: It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.Je mi z toho nanic.

napadnout: It occurred to me that ...Napadlo mě, že ...

naproti: Meet me off the plane.Přijďte mi naproti na letiště.

napsat: Write to me., Drop me a line.Napiš mi.

následovat: Please follow me.Následujte mě, prosím.

něco: Will you do me a favour?Uděláte pro mě něco?

nechat: Leave it up to me., Let me take care of it.Nechte to na mně.

nechť: Tell him to send it to me.Řekni mu, nechť mi to pošle.

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

nijak: It was no surprise to me.Nijak mě to neudivilo.