Hlavní obsah

me [miː unstressed mɪ]

Zájmeno

  • vztahující se k mé osobě, mně, mne, mi, mnou, samostatné It is me!To jsem já!without mebeze mne

Vyskytuje se v

allow: Dovolte mi zdvořilá formální nabídkaAllow me

ask: Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevímDon't ask me.

assure: mohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte miI (can) assure you

back: Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.You scratch my back and I'll scratch yours.

beat: to nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum(it) beats me

bet: vsadím se, že...I('ll) bet ...

between: (jen tak) mezi námibetween you and me

bother: nechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat coI can't be bothered to do sth

break: dej (mi) pokoj, nech tohogive me a break

bugger: hovno, nekecej nevěřícněbugger me

care: pro mě za mě je mi to jednofor all I care

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

damned: ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...I'm damned if ...

dear: Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.oh dear!, dear me!, dear, dear!

do: přišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si coI could do with sth

doubt: (O tom) pochybuji.I doubt it.

excuse: promiňte, pardon že ruším ap.excuse me

expect: Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...I expect ...

fail: nedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasuI fail to see

far: nechci co nesouhlasit ap.far be it from me to do sth

give: Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.I don't give a damn/toss/hoot/two hoots

goodness: (Pane)bože!(My) goodness!, Goodness me!

grant: Musím připustit (že)I'(ll) grant you

guess: asi, podle mě, řekl bychI guess

had: mám toho (už) dost/plné zubyI have had it

hand-me-down: from sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osoběhand-me-downs

help: nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...I can't help ...

if: být tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místěif I were you

know: (no) nevím výraz nejistotyI don't know

let: dovol(te) mi (, abych)let me

mean: Chci říct ..., Myslím tím ... ujasnění předchozíhoI mean ...

mind: Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.I don't mind.

mistaken: jestli se nemýlímif I'm not mistaken

much: To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sděleníI thought as much.

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

closing: Na závěr/Závěrem chci ...In closing I want to ...

correction: Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.I am open to correction.

discount: Fámám nepřikládám význam.I discount rumours.

extra: Snažil jsem se jako nikdy.I tried extra hard.

flick: Švihnul mě ručníkem.He flicked me with a towel.

have: Zaplaval bych si.I feel like having a swim.

invest: z moci mi svěřené ...by the power invested in me ...

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

ache: Bolí mě hlava, břicho a zuby.I have a headache, stomach ache and toothache.

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

agree: Chilli mi nesvědčí.Chilli doesn't agree with me.

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

all: Jsem úplně sám.I'm all alone.

alone: Nechte mě na pokoji.Leave me alone.

already: Už jsem to viděl.I've already seen it.

am: Já jsem.I am.

any: ... pokud nějaký najdu.... if I find any.

anybody: Já jsem nikomu neublížil.I didn't hurt anybody.

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

anyway: Koupím to tak či tak.I will buy it anyway.

apart: Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.I can't tell their twins apart.

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

afraid: obávám se, bohužel omluva, nesouhlasI'm afraid

appear: Připadne mi to nespravedlivé.It appears unfair to me.