Hlavní obsah

adverse [ˈædvɜːs or ædˈvɜːs]

Přídavné jméno

  • nepříznivý, neblahý podmínky ap.ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilancepráv. adverse possessionprotiprávní držba

Vyskytuje se v

balance: nepříznivá bilanceekon. adverse balance

possession: neoprávněná držbapráv. adverse possession

supply: nabídkový šok náhlý nedostatek základních zdrojůekon. (adverse) supply shock

podmínka: za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditions

adverse: pasivní/nepříznivá obchodní bilanceekon. adverse trade balance