Hlavní obsah

včetně

Předložka

  • čeho including sth, inclusive of sth, sth included(počítaje v to) counting sthvčetně všech poplatků cena dovolené ap.all-inclusivevčetně daněinclusive of tax, (daň zahrnuta) tax included

Příslovce

  • inclusiveod pondělí do pátku včetněfrom Monday to Friday inclusive, AmE Monday through Friday

Vyskytuje se v

DPH: price inclusive of/including VATcena včetně DPH

včetně: from Monday to Friday inclusive, AmE Monday through Fridayod pondělí do pátku včetně

included: tax includedvčetně daně

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

inclusive: inclusive of taxvčetně daně

VAT: price excluding/including VATcena bez/včetně DPH