Hlavní obsah

fee [fiː]

Podstatné jméno

  1. poplatek, příspěvekentrance feevstupnéschool feeškolnéarbitration feearbitrážní poplateklicence feelicenční/koncesionářský poplatek
  2. hold in feeabsolutně vlastnit
  3. honorář, odměna za odborné službycontingent feeprovize právníkovi procenta z vysouzené částky

Vyskytuje se v

admission: admission (fee)vstupné

brokerage: brokerage (fee)provize, dohodné, zprostředkovatelská odměna makléře

fair: fair enough, butdobře, ale

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

tuition: tuition (fees)školné na univerzitě ap.

cancellation: cancellation feestorno poplatek

concessionary: concessionary farezvýhodněné/zlevněné jízdné

copy: fair/clean copyčistopis

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

dodger: fare dodgerčerný pasažér

enrolment: enrolment feezápisné

extortionate: extortionate feespřemrštěné poplatky

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

fair: a fair amount of sthhodně

fair: fair-hairedsvětlovlasý

fair: fair-skinnedse světlou pletí

fair: trade fairobchodní veletrh

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

fare: air farecena letenky, cena za leteckou přepravu

fare: taxi farecena za taxi

fare: fare evasion/dodgingjízda na černo

feed: feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu

feed: tech. feed pipepřívodní trubka

feed: tech. feed tablepodávací stůl

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

fee-paying: fee-paying studentsstudenti samoplátci

finder: finder's feenálezné

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

late: late fee(zvýšený) poplatek za zpoždění

licence: television licence feekoncesionářský poplatek za TV

lump: ekon. lump feepaušál, paušální poplatek

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

mooring: mooring feepoplatek za vyvázání/kotvení lodi

rail: rail fareželezniční jízdné

registration: registration feeregistrační poplatek

regulatory: regulatory feeregulační poplatek

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

scale: ekon. scale of feessazebník poplatků, tarif

school: school feeškolné

sex: fair/weaker/sterner sexněžné/slabší/silnější pohlaví

spectator: spectator feespoplatky diváků

table: tech. feed tablepodávací stůl

tape: tape feedposuv pásku

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě.

feed: be off one's feednemít chuť k jídlu, nebýt ve své kůži