Hlavní obsah

registration [ˌredʒɪˈstreɪʃən]

Vyskytuje se v

poznávací: BrE registration/AmE license numberčíslo poznávací značky

registrace: vehicle registrationregistrace motorového vozidla

registrační: registry/registration numberregistrační číslo

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

státní: číslo registration/AmE license number, cedulka number/AmE license platestátní poznávací značka

značka: cedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license numberdopr. státní poznávací značka

registration: (vehicle) registrationtechnický průkaz, techničák vozidla