Hlavní obsah

třást

Nedokonavé sloveso

  1. (trhavě pohybovat) kým/čím shake sb/sthform. agitate(lomcovat) jiggle sth
  2. (horečka nemocným ap.)pozor, převrácení podmětu a předmětuTřásl jím chlad.He was shivering/shaking/shuddering with cold.

Vyskytuje se v

pomyšlení: třást se při pomyšlení ...tremble to think/at the thought of ..., dread to think ...

třást se: Celý se třesu.I am shaking all over.

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

zima: třást se zimoushiver with cold

quiver: be all in a quivercelý se třást

tremble: tremble with feartřást se strachem

tremble: tremble to thinktřást se při pomyšlení

fear: tremble with feartřást se strachem

shake: She was shaking with fear.Třásla se strachem.

shiver: He shivered with cold.Třásl se zimou.

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

with: He was trembling with anger.Třásl se hněvem.