Hlavní obsah

sorry [ˈsɒrɪ]

Přídavné jméno-rrier, -rriest

  1. be sorry about sth, that litovat čeho, mrzet co kohoWe are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...
  2. feel/be sorry for sb litovat/být líto kohoI felt sorry for her.Bylo mi jí líto.
  3. žalostný, ubohý, bídný stav

Fráze

  1. I'm sorry to say ... Nerad to říkám ...

Vyskytuje se v

about: Je mi to líto., Mrzí mě to.I'm sorry about it.

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

bother: Promiňte, že vás obtěžuji, ...I am sorry to bother you, ...

disturb: Promiňte, že vás ruším.I am sorry to disturb you.

for: Je mi ho líto.I am sorry for him.

keep: Promiň, že tě zdržuji ...Sorry to keep you ...

late: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

like: Promiňte, že vás takhle ruším.I'm sorry to intrude on you like this.

nuisance: Promiňte, že otravuji.Sorry to be a nuisance.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

chtít: Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.

líto: Je mi to líto.I am sorry about it.

litovat: Lituji.I'm sorry.

mrzet: co koho mrzísb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sth

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

omlouvat se: Omlouvám se, že jdu pozdě.I'm sorry for being late.

politování: S politováním vám oznamujeme...We are sorry to inform you...

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.I'm sorry I'm late.

prominout: Promiňte!omluva (I'm) sorry., k upoutání pozornosti ap. Excuse me!

přerušovat: Omlouvám se, že vás přerušuji ...I'm sorry to interrupt (you) ...

rušit: Promiňte, že (vás) ruším.I am sorry to disturb you.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonováníSorry, wrong number.

strašně: Je mi to strašně líto.I'm terribly/awfully sorry.

velice: Je mi to velice líto...I'm very sorry...

zamrzet: Zamrzelo ho to.křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.

zdržení: Omlouvám se za to zdržení.I'm sorry for the delay.

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

žalostný: Byl na něj žalostný pohled.He was a sorry sight.

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) save than sorry.

sorry: To mě mrzí!Sorry about that!