Hlavní obsah

šetření

Vyskytuje se v

šetřit: nešetřit na čemspare no expense on sth

šetřit: nešetřit chválou na koho/cobe full of praise for sb

šetřit: Šetří na auto.He is saving for a car.

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

šetřit: šetřit na nepravém místěbe penny-wise and pound-foolish

šetřit: Šetři s dechem.Save your breath.

economy: make economiesšetřit snižovat výdaje ap.

expense: spare no expense on sthnešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčeho

last: make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově

lavish: be lavish in sthnešetřit čím poklonami ap.

praise: be full of praise for sbnešetřit chválou na koho

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

survey: sample surveyvýběrové šetření ve statistice

generous: be generous with praisenešetřit chválou

unstinting: be unstinting in one's praisenešetřit chválou