Hlavní obsah

šetření

Vyskytuje se v

šetřit: spare no expense on sthnešetřit na čem

šetřit se: Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.Šetři se (trošku).

economy: make economiesšetřit snižovat výdaje ap.

expense: spare no expense on sthnešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčeho

last: make sth last(dlouho) vydržet s čím, šetřit (si) co zásobu ap., protahovat co časově, prodloužit životnost čeho

lavish: be lavish in sthnešetřit čím poklonami ap.

praise: be full of praise for sbnešetřit chválou na koho

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

sparingly: use sth sparinglyšetřit čím

survey: sample surveyvýběrové šetření ve statistice

generous: be generous with praisenešetřit chválou

unstinting: be unstinting in one's praisenešetřit chválou