Hlavní obsah

sparing [ˈspeərɪŋ]

Přídavné jméno

  1. with sth šetrný, střídmý, šetřící čímbe sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho
  2. of sth neoplývající čím, skoupý na co

Vyskytuje se v

expense: spare no expense on sthnešetřit na čem ve snaze dosáhnout něčeho

full-size: motor. full-size spare tyre/AmE tireplnohodnotná rezerva pneumatika

part: spare partnáhradní díl

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

tyre: spare tyrerezerva, náhradní pneumatika

čas: spare/free/AmE leisure timevolný čas

díl: spare parts, sparesnáhradní díly

náhradní: spare part/tirenáhradní díl/pneumatika

námaha: spare no effortnelitovat námahy velice se snažit

pneumatika: flat/spare tyrepíchnutá/náhradní pneumatika

rezervní: spare partsrezervní díly

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

šetřit: spare no expense on sthnešetřit na čem

volný: in one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own timeve (svém) volném čase

hledět: Spare no expense.Nehleďte na cenu.

litovat: spare no expensenelitovat peněz

nazbyt: There's no time to spare/lose.Není času nazbyt.

součástka: spare (part)náhradní součástka

spare: be to sparebýt nazbyt, zbývat, přebývat být víc, než je třeba