Hlavní obsah

economical [ˌiːkəˈnɒmɪkəl or ˌekə-]

Vyskytuje se v

šetrně: šetrně hospodařit s čímeconomize on sth, be economical with sth