Hlavní obsah

economically [ˌiːkəˈnɒmɪkəlɪ or ˌekə-]

Vyskytuje se v

depressed: (economically) depressedpotýkající se s krizí/ekonomickými problémy, v (hospodářském) útlumu/úpadku/propadu oblast

assistance: economic assistancehospodářská pomoc

economic: economic growthhospodářský růst

economic: economic war(fare)hospodářská válka

expansion: economic expansionhospodářský rozmach

slowdown: economic slowdownhospodářský útlum

term: in economic/political termsz ekonomického/politického hlediska, ekonomicky/politicky

hospodářský: hospodářská soutěž(economic) competition

pokles: hospodářský pokleseconomic recession

růst: ekon. hospodářský růsteconomic growth

překotný: překotný ekonomický růstrapid economic growth

šetrně: šetrně hospodařit s čímeconomize on sth, be economical with sth