Hlavní obsah

economics [ˌiːkəˈnɒmɪks or ˌekə-]

Vyskytuje se v

major: He majored in economics.Jako hlavní obor studoval ekonomii.

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics