Hlavní obsah

pršet

Vyskytuje se v

dokud: Dokud bude pršet ...As long as it rains ...

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

mít: Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., dle všeho It's supposed to rain tomorrow.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

přestat: Přestalo pršet.The rain has stopped., It ceased to rain.

venku: Venku prší.It's raining outside.

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

forecast: Podle předpovědi má pršet.The (weather) forecast is for rain.

long: Dokud bude pršet.As long as it rains.

rain: Zdá se, že bude pršet.It looks like rain.

stop: Přestalo pršet.The rain has stopped.

will: Bude pršet.It will rain.

pršet: Prší.It's raining.