Hlavní obsah

pršet

Vyskytuje se v

dokud: Dokud bude pršet ...As long as it rains ...

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

mít: Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., dle všeho It's supposed to rain tomorrow.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

přestat: Přestalo pršet.The rain has stopped., It ceased to rain.

venku: Venku prší.It's raining outside.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

forecast: The (weather) forecast is for rain.Podle předpovědi má pršet.

long: As long as it rains.Dokud bude pršet.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

stop: The rain has stopped.Přestalo pršet.

will: It will rain.Bude pršet.