Hlavní obsah

sentence [ˈsentəns]

Podstatné jméno

  1. ling.věta, souvětí ve spojenícomplex sentencesouvětí podřadnécompound sentencesouvětí souřadné
  2. práv.trest, rozsudek soudem vynesenýpráv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrtipráv. prison sentencetrest odnětí svobodypráv. life sentenceodsouzení k doživotí, trest na doživotípráv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kýmpráv. mitigate a sentencezmírnit rozsudekpráv. impose a sentencevyměřit trestpráv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobupráv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

Vyskytuje se v

pass: vynést rozsudek nad kýmpass sentence on sb

complex: souvětí podřadnécomplex sentence

concurrent: souběžně uložený trestpráv. concurrent sentence

condemnatory: odsuzující rozsudekcondemnatory sentence

custodial: (nepodmíněný) trest odnětí svobodypráv. custodial sentence

incomplete: neúplná větaling. incomplete sentence

jail: trest odnětí svobodyjail sentence

light: mírný trestlight sentence

prison: trest odnětí svobodyprison sentence

sentence: souvětí podřadnécomplex sentence

stress: větný přízvukling. sentence stress

suspension: odklad (výkonu) trestupráv. suspension of sentence

suspended sentence: Dostal rok podmíněně.He was given a one-year suspended sentence.

jednoduchý: ling. věta jednoduchásimple sentence

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestcustodial sentence, sentence without probation, řidč. unsuspended sentence

odnětí: (trest) odnětí svobodyprison/custodial sentence, uvěznění imprisonment

odpykat: odpykat si trestdo/serve one's term/sentence/time

odsedět: odsedět si trest/toserve one's sentence, hovor. do one's term/time

odsouzení: práv. odsouzení na doživotílife sentence

oznamovací: ling. oznamovací větadeclarative sentence

podmíněný: práv. podmíněný trestsuspended sentence, probation, BrE též conditional discharge

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang

rozsudek: rozsudek odnětí svobodysentence of imprisonment

souřadný: ling. souvětí souřadnécompound sentence

souvětí: souřadné/podřadné souvětícompound/complex sentence

stavba: ling. větná stavbasentence structure, syntax

svoboda: práv. trest odnětí svobodyprison sentence

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

trest: práv. podmíněný trestsuspended sentence, BrE conditional discharge, s dohledem probation

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

věta: ling. oznamovací/tázací/rozkazovací/zvolací větadeclarative/interrogative/imperative/exclamatory sentence

větný: ling. větný rozborsentence analysis

výkon: práv. výkon trestuexecution of the sentence, vězněm service of sentence, odnětí svobody imprisonment, sentence

vykonat: práv. vykonat rozsudekexecute a sentence

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenísentence sb to ten year's imprisonment

vyfasovat: vyfasovat doživotíreceive a life sentence

vynechat: Tuhle větu jsi vynechal.You left this sentence out.