Hlavní obsah

bit

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

bit: a bitof sth trocha, troška, špetka čeho

bite: a bite (to eat)něco k zakousnutí, svačinka, něco na zub

bullet: bite the bulletkousnout do kyselého jablka muset učinit nepříjemné

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

dust: bite the dustztroskotat, padnout na hubu plány, firma ap., žert. zařvat, natáhnout brka zemřít

little: a little (bit)trochu, poněkud, trošku

snaffle: snaffle (bit)stíhlové udidlo, stíhlo k měkkému vedení koně

a, an: a bitkousek, trošku

bridle: (bridle) bitudidlo

gossip: a bit of gossipdrb

midge: biting midgespakomárcovití

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

screwdriver: screwdriver bitnástavec šroubováku, šroubovací nástavec

slight: not the slightest bitani trošku/za mák/náznakem

through: bite throughprokousnout, prokousat, prokousávat

tiny: a tiny bit bettermalinko lépe, o trošičku líp

keep: I bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

rusty: I am a bit rusty.Už jsem to pozapomněl.

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

bokovka: have a bit on the side, have someone on the sidemít bokovku být nevěrný

hlásič: bite alarmryb. hlásič záběru

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

kousání: nail-bitingkousání nehtů

kousek: bit by bit, little by littlekousek po kousku

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

kousnout: have/take a bite of sthkousnout si čeho

síla: úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!Tak to je síla!

trocha, troška: not a bitani trocha

trochu: at least a bitaspoň trochu

udidlo: curb bitpákové udidlo

zakousnutí: a bite to eat, svačinka ap. snackněco k zakousnutí

zmijí: viper's bitezmijí uštknutí

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.

kousat: bite one's nailskousat si nehty

krapet: It is a little bit complicated.Je to krapet složité.

kus: It is a bit further on.Je to kousek dál.

něco: a bit moreo něco víc

od, ode: a bit of everythingod každého něco

pokousat: A dog bit him., He was bitten by a dog.Pokousal ho pes.

poradit: I need a bit of advice.Potřebuji trochu poradit.

pozapomenout: I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.Už jsem to pozapomněl.

stáhnout: Turn the sound down a bit.Stáhni trochu zvuk.

uštknout: He was bitten by a viper.Uštkla ho zmije.

utrhnout: He won't bite your head off.On ti hlavu neutrhne.

vysoký: be a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sthbýt o něco vyšší než kdo/co

dlouhý: be a bit slow on the uptakemít dlouhé vedení nechápat

mák: not the slightest bit, not an iotaani za mák ani trochu

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

poplach: přen. bít na poplachset the alarm bells ringing

záda: Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!Vlez mi na záda!

život: liven sth up a bit, put more life into sthvnést do čeho trochu života

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye